Categories
Uncategorized

Za zabranu nacističkog pira u BIGZ-u

Lezbejska i gej solidarna meža pridružuje se inicijativi Marksističke organizacije Crveni i Marks21 i zajedno sa još četrnaest političkih organizacija, solidarnih inicijativa i umetničkih kolektiva potpisuje sledeću objavu.

Ove subote, 10.10.2020. godine, udružene neonacističke grupacije Kormilo, Serbon i Klub 28 planiraju da održe koncert u zgradi BIGZ-a. Koncert je posvećen britanskom nacisti Janu Stjuartu Donaldsonu, osnivaču međunarodne neonacističke mreže koja za ime uzima slogan Hitlerove omladine „Krv i čast“. Na koncertu će nastupati bendovi „Iz revolta“, „Kristalna noć“ i „Predskazanje“ koji otvoreno iskazuju nacističke stavove.

Problem nije samo u održavanju ovog sramotnog koncerta, već i u tome što pomenute grupacije (Kormilo, Serbon i Klub 28) imaju prostorije unutar BIGZ-a gde se sastaju i promovišu neonacističke ideje i jačaju svoje batinaške grupe. Fašističke i nacističke organizacije i u najmanjim brojevima nanose štetu društvu. Umetnici aktivni unutar samog BIGZ-a prvi bi se našli na udaru, da li zbog svojih političkih ubeđenja ili zbog pripadništva jednoj od mnogih manjinskih grupa koje neonacističkim grupama predstavljaju omiljenu metu.

Ne treba zaboraviti ni širi društveni kontekst ovog problema: fašističkim organizacijama se uvek i svuda treba suprostavljati, jer znamo koja je njihova istorijska uloga u društvu. Oni su psi na lancu krupnog kapitala, koji se povremeno puštaju da napadaju najranjivije grupe unutar našeg društva sa ciljem da podele i zastraše radne ljude i onemoguće aktivnosti usmerene na odbranu interesa radne većine.

Imajući sve ovo u vidu, zahtevamo zabranu ovog događaja.

Pozivamo sve umetnike i ljude koji se okupljaju u BIGZ-u da stanu u odbranu svog prostora i svoje lične bezbednosti.

Pozivamo beogradsku omladinu da ne dozvoli fašistima puštanje korenja u njihovom gradu!

Smrt fašizmu – sloboda narodu!

Potpisnici/e:

Marksistička organizacija Crveni

Marks21

Komunisti Srbije

Antifašistička akcija Sombora

Antifašistička akcija Novog Sada

Antifašistička akcija Niša

Savez antifašista Srbije

Ne rehabilitaciji

Zrenjaninski socijalni forum

Centar za jugoslovenske studije – Cejus

Klasna solidarnost

Panonska antifašistička organizacija – PAOR

Lezbejska i gej solidarna mreža – LGSM

Solidarna kuhinja

Bend Džezbollah

Umetnički kolektiv Petar Drapšin

Samoorganizovani hor Horkestar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s