Categories
Uncategorized

Solidarno uz Centar za ženske studije u Zagrebu i Doroteu Šušak

Povodom izbora direktorke Centra za ženske studije u Zagrebu, i agresivne kampanje koja se vodi na društvenim mrežama u cilju diskreditacije, zastrašivanja i ućutkivanja nove direktorke, ali i institucije koja iza nje stoji, Lezbejska i gej solidarna mreža pridružuje se drugim organizacijama, grupama i individualnim potpisnicama/ima pisma podrške, koje je inicirala grupa Ženska solidarnost. LGSM stoji solidarno uz Doroteu Šušak i Centar za ženske studije u Zagrebu.

To read in English, click here.

Usled izbora nove izvršne direktorke Centra za ženske studije u Zagrebu, proteklih dana svedočimo naletu banalnih, neutemeljenih – a pre svega seksističkih – napada, usmerenih prvo na novoizabranu direktorku, a onda i na instituciju samu. Ovakvi napadi se ulančavaju u, sada već sveprisutnu, kampanju ućutkivanja i zastrašivanja feministkinja koje odbijaju da se nekritički i bezuslovno povinuju mizoginim i regresivnim ideologijama i idejama.

Mi, kao dolepotpisane organizacije, grupe i osobe, oštro se protivimo ovakvom orkestriranom napadu na Centar za ženske studije i njegovu novoizabranu direktorku Doroteu Šušak. Ova kampanja ima za cilj ne samo diskvalifikaciju i nipodaštavanje svih onih hrabrih žena koje su u jednom istorijski teškom trenutku iskoračile u javnu sferu i osnovale Centar, već i uništenje samog Centra kao institucije. Živeći i radeći u kulturi diskontinuiteta koja podrazumeva ne samo neodavanje priznanja prethodnicama već potpuno brisanje njihovih tragova, smatramo da ova kampanja takođe ima za cilj onemogućavanje mladim generacijama žena (ali i muškaraca) da svoje feminističko obrazovanje steknu upravo u onom prostoru koji je uvek bio, i jeste, sigurno mesto za učenje. 

Smatramo da strana koja na ovaj način napada Centar i novoizabranu direktorku nema za cilj demokratsku debatu o značajnim feminističkim pitanjima, već upravo njeno onemogućavanje i ućutkivanje kritičkih glasova. Svedočimo globalnom trendu odmazde nad svim beskompromisnim ženama koje dovode u pitanje, kako teorijski tako i aktivistički, status kvo. Ova politika se ogleda u napadima na specifično ženske prostore, institucije ali i pojedinačne feministkinje, poput ukidanja ženskog muzičkog festivala u Mičigenu (koji se održavao od 1976. do 2015. godine) i napada na Sklonište za žene koje su preživele silovanje u Vankuveru od prethodne godine, čije je i finansiranje u međuvremenu ukinuto. Najzad, odbijamo tvrdnju da je kreiranje prostora i programa za žene inherentno transfobično.

Ova vrsta diskreditacije i omalovažavanja osobe na osnovu legitimnih mišljenja iznetih na društvenim mrežama odgovara tabloidnom razvlačenju, zastrašivanju i progonu radije nego iskazivanju neslaganja. Budući da su institucije poput Centra za ženske studije svuda, ne samo u Hrvatskoj, upravo i utemeljene na principu slobode govora i kritičke svesti, ovakav bespredmetni napad nije usmeren samo na novoizabranu direktorku Doroteu Šušak, već na instituciju samu. Nesumnjivo je da je složena politička debata važna unutar naših kako aktivističkih grupa tako i akademskih prostora; međutim, bojkot unutar ovog konteksta ne uspeva da ponudi rešenje i nastoji samo da takvu debatu u korenu onemogući. Žene imaju pravo na prostore u kojima im se dozvoljava i ohrabruje govor o materijalnoj realnosti i pravima koja se temelje na polu, a da ne budu optuživane za neutemeljene fobije, ućutkivane, zastrašivane i izlagane pretnjama.

Mi, kao potpisane organizacije, grupe i osobe, stojimo solidarno uz Centar za ženske studije i njihovu direktorku Doroteu Šušak.

Organizacije:

LasUsurpadoras, feministički kolektiv iz Beograda

Femrevolt

Ženska solidarnost

Lezbejska i gej solidarna mreža

Žene u crnom, Beograd

Revolucionarna socijalistička organizacija Marks21

Koalicja LGB, Polska

LGB Alliance Cymru

Merched Cymru

LGB Alliance

FEMilia, Slovakia

Women Speak Tasmania

Feminist Legal Clinic Inc.

Frente LGB Brasil

Women’s Action Group (Sth West VIC)

GetTheLoutUK

Spinifex Press Australia

Women’s Human Rights Campaign

Women’s Human Rights Campaign – Spain

Potpisi:

Julie Bindel, journalist and author

Kajsa Ekis Ekman, author and journalist

Svenka Savić, profesorka emerita Univerziteta u Novom Sadu

Neva Tolle, Autonomna ženska kuća Zagreb

Ingeborg Kraus, psychologist and anti-prostitution advocate

Miranda Yardley, human rights activist

Liz Kelly, professor of sexualised violence

Melissa Farley, Prostitution Research & Education

Iza Palinska, women’s rights advocate and politician, Poland

Derrick Jensen, an American author, ecophilosopher, radical environmentalist, and anti-civilization advocate.

Robert Jensen, a former professor of journalism from the University of Texas at Austin.

Susan Griffin,  radical feminist philosopher, essayist and playwright

Stephany Seay, member Deep Green Resistance 

Simone Watson, director Nordic Model Australia Coalition

Cecilia Solana (Argentina, South America) 

Nikki Craft, ACLU Always Causing Legal Unrest

Mary Alice Miller

Anna Zobnina, European Network of Migrant Women 

Bronwyn Williams, retired lawyer/social worker

Dana Vitalosova, writer and feminist, Slovakia

Susana Pavlou, Mediterranean Institute of Gender Studies

Isla MacGregor, Free Speech Advocate

Anna Kerr, Principal Solicitor, Feminist Legal Clinic Inc.

Staša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom

Ljupka Kovačević, Anima, Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Kotor, Crna Gora

Monika Beatty, Manitoba

June Louise Ickringill, British Columbia, Canada

Donovan Cleckley

Rachel Moran, Dublin, Ireland

Michelle Uriarau, Co-Founder Women’s Action Group, Australia

Vera Litričin

Anna McCormack, Convenor, IWD Brisbane Meanjin

Taylor McGowan, QLD, Australia 

Judith Pattison, QLD, Australia

Viviane Morrigan BSc (Hons) MA (Hons) PhD, COAL (Coalition of Activist Lesbians), Australia

Stacey O’Brien

Elizabeth Carter

Daša Stevović

Miloš Urošević

Anđela Đokić

Katarina Vulić

Marija Stanković

Anđela Zubac

Aleksandra Vučković

Isidora Radovanović

Natalija Grujović

Anja Ilić

Jelena Lalatović

Sanja Kovačević

Srđan Atanasovski

Marina Radovanović

Katarina Tica

Diana Burolo

Gordana Subotić

Darija Sabadoš

Milica Tatomirović

Igor Ilić

Anja Radovanović

Jelena Sudar

Nina Radulović

Bobana Macanović

Matija Medenica

Maša Stojanović

Katarina Konstandinović

Margareta Bašaragin

Ana Brtka

Jelena Riznić

Dunja Paunović

Luka Bulaja

Jelena Jekić

Natalija Stevanović

Teodora Miladinović

Milica Fajčak

Nevena Cvetković

Sanja Pavlović

Mislav Hilc

Radmila Gujaničić

Ksenija Kordić

Višnja Pokorni

Tamara Ražov

Snježana Pavić

Mia Vodopija

Milena Milojević

Nađa Pavlica

Nikolina Zec, Osijek

Monika Jerič

Marijana Bijelić

Antonija Jurić

Hana Lilić Prodanović

Natalija Stefanović

Anđelija Vučurević, Novi Sad

Aleksandar Dolić

Sajber Vanderlast

Jeet Chahal, London

Stefanie Bode, Psychologist, WHRC Country contact Germany

Ivana Majkić

Patrizia Wolf

Jacqueline Langenbahn, Germany

Sabeth Blank, Germany

Dianne Landy. New Zealand

Phyllis Chesler, Emerita Professor of Psychology and Women’s Studies, author

Janice Raymond, Professor Emerita, University of Massachusetts

Donna M. Hughes, Professor, University of Rhode Island, USA

Amparo Domingo, WHRC country contact for Spain.

Kathleen Barry,  Professor Emerita, feminist author and activist

Liane Timmermann

Renate Klein

Susan Hawthorne

One reply on “Solidarno uz Centar za ženske studije u Zagrebu i Doroteu Šušak”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s