Categories
Uncategorized

Saopštenje povodom neistina o radu Lezbejske i gej solidarne mreže objavljenim na Youtube kanalu „Sonja Sajzor Vlog Channel“

U okviru video materijala objavljenog pod naslovom „LGSM – organizacija koja širi transfobiju“ na Youtube kanalu „Sonja Sajzor Vlog Channel“ 4. januara 2020. godine, iznete su direktne klevete i difamacije na račun naše organizacije, kao i netačne interpretacije našeg rada. Na osnovu ovih neutemeljenih optužbi, pozvano je na bojkot rada naše organizacije. Imajući to u vidu, reagujemo ovim saopštenjem.

  1. Lezbejska i gej solidarna mreža sa gnušanjem odbacuje tvrdnju da je naš politički aktivizam oblikovan mržnjom prema bilo kojoj grupi ljudi. Naša odluka da se organizujemo odvojeno od heteroseksualnih osoba načinjena je na osnovu iskustva da heteroseksualne osobe u pokret za oslobođenje gejeva i lezbejki (svesno ili nesvesno) donose svoje partikularne interese i ne doprinose našoj borbi za oslobođenje. Ovakva odluka ima svoje uzore u pokretu za oslobođenje žena, kao i u pokretima za emancipaciju potlačenih rasa i naroda. LGSM sarađuje sa drugim organizacijama u svetu koje se takođe organizuju na ovom osnovu, ali nije ničija ispostava i svoje vrednosti, ciljeve i strategije borbe razvija samostalno, imajući u vidu položaj LGB osoba u Srbiji i na Balkanu.
  1. Lezbejska i gej solidarna mreža prepoznaje da je pol binaran i nepromenljiv, te da je seksualna orijentacija materijalna, urođena i nepromenljiva. Imajući ovo u vidu, u potpunosti nam je jasno da muškarac ili žena koji su istopolne seksualne orijentacije, a odluče da se upuste u tranziciju, i dalje predstavljaju metu homofobije i zbog toga ih ni na koji način ne isključujemo iz naše borbe protiv iste. Kada ukazujemo na to da se gejevi i lezbejke usled sveprisutne mržnje prema LGB osobama odlučuju na tranziciju, jer im društvo nameće stav da nešto nije u redu sa njihovim telom, ili da su rođeni u pogrešnom telu, ni u jednom trenutku ne opisujemo to kao racionalnu odluku kojom je zapravo moguće pobeći od homofobije, na način na koji se to imputira. Nijedna terapija konverzije ne radi.
  1. LGSM se zalaže za afirmaciju rodnog nekonformizma i snažno se suprotstavljamo brisanju rodno neprilagođenih LGB osoba iz naše istorije i njihovom posmrtnom proglašavanju za trans osobe, što je premisa na kojoj se zasniva jedna od optužbi protiv LGSM-a: da navodno zanemarujemo istorijsku vezu opresije nad LGB osobama sa drugim ugnjetavanim grupama. U prethodnim godinama svedočimo brojnim pokušajima da se lezbejke i gejevi, poput gej muškarca Malkolma Majklsa (poznatog pod umetničkim imenom Marša Džonson), lezbejke Storm DeLarveri, a sada i neimenovanih muškaraca-transvestita iz Vajmarske republike, proglase za trans osobe samo zato što nisu konformirali rodnim ulogama. Ovakav pokušaj da se istorija homofobije i homofobnog nasilja pocepa na dva dela može kao rezultat imati samo slabljenje borbe protiv homofobije danas.
  1. LGSM podržava organizovanje osoba sa poremećajima polnog razvoja i stoji solidarno u njihovoj borbi sa specifičnim problemima sa kojima se suočavaju, a koji su drugačiji od specifičnih problema sa kojima se suočavaju LGB osobe. Smatramo da bilo koje manjinsko organizovanje ne jača uključivanjem što većeg broja ljudi koji ne dele iste probleme, već razvijanjem odgovarajućih političkih programa i  strategija koje adresiraju upravo probleme date manjine. Takođe, osuđujemo način na koji se specifični poremećaji polnog razvoja, te samim tim i osobe koje sa njima žive, zloupotrebljavaju kako bi se plasirale neutemeljene teze o nebinarnosti pola, koje za svoj cilj imaju ukidanje žene, ali i LGB manjine, kao političkog subjekta. 
  1. Lezbejska i gej solidarna mreža stoji solidarno sa feministkinjama u borbi za reproduktivna prava žena i odbrani prava na abortus i snažno osuđuje pokušaje da se ono relativizuje i redukuje na podvrstu „prava na telesnu autonomiju“, kako bi se dovelo u vezu sa medicinskom tranzicijom dece. Potonja uključuje eksperimentalne terapije, poput takozvanih blokatora puberteta, koje imaju dugoročne posledice po razvoj deteta i čiji su štetni efekti dokazani, a njihova meta su najčešće mlade LGB osobe, zbog čega osećamo dužnost da se ovim problemom bavimo. Abortus je bezbedna procedura koja po pravilu nema nikakvih dugoročnih posledica po telo žene. Pored toga, odluka koju žena (odnosno devojčica) u patrijarhatu mora da načini u izboru da li će izneti trudnoću ili će imati abortus nije uporediva ni sa jednom drugom odlukom i isključivo je njeno pravo da je načini. Isto kao što i borba protiv homofobije nije apstraktna borba za „različitost“, tako i borba za reproduktivna prava žene nije apstraktna „borba za telesnu autonomiju“, već borba za specifično i fundamentalno pravo žene zasnovano na polu.

Lezbejska i gej solidarna mreža je organizacija zasnovana na demokratskim principima i koja okuplja gejeve, lezbejke i biseksualne osobe u borbi protiv homofobije. Naša osnovna aktivnost je solidarna pomoć mladim gejevima, lezbejkama i biseksualcima/kama kojima usled homofobije preti beskućništvo. Načela našeg rada izneta su u manifestu koji je dostupan na našem sajtu. Ukoliko si LGB osoba, pronađi nas na društvenim mrežama, dođi na naše događaje i pridruži nam se!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s