Categories
LGB razgovori

LGB razgovori: Dreg

Treći LGB razgovori bavili su se temom drega. Šta je (sve) dreg i kako se uklapa u ono što se smatra “LGBT supkulturom”? Koji su bili stavovi gejeva i lezbejki sa početka pokreta za oslobođenje homoseksualnih osoba a kakvu ulogu danas u pokretu ima dreg? Kako se danas, 50 godina nakon prvog Prajda, neki akteri istorijske borbe – dakle gejevi i lezbejke – predstavljaju kao trans osobe samo jer su se bavili dregom i/ili oblačili u odeću “namenjenu” suprotnom polu? Da li dreg ima potencijala da ruši rodne norme i stereotipe kao što obećava, ili predstavlja tačku razdora solidarnosti gejeva i lezbejki u pokretu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s