O nama / Manifest

Mi smo mreža lezbejki, gej muškaraca i biseksualaca/ki koji prepoznaju potrebu za novim i korenito drugačijim oblikom LGB organizovanja, svesni da je način na koji se borba za prava seksualnih manjina danas vodi neefikasna i neretko kontraproduktivna. Smatramo da se naše organizovanje mora zasnivati na zajedničkoj činjenici istopolne privlačnosti, a ne identiteta i njihove hiperprodukcije – stoga se okupljamo pod zajedničkom skraćenicom LGB. Smatramo da je oslobođenje seksualnih manjina nezamislivo van okvira klasne borbe i ženskog oslobođenja. 

Zalažemo se za LGB organizovanje koje će biti radničko, a ne elitističko, odnosno koje prepoznaje načine na koji homofobija najdirektnije i najneposrednije pogađa radničku klasu, i koje je sposobno da se sa njom upravo tamo i suoči. Takođe smatramo da se naša borba vodi prvenstveno na ulicama i radnim mestima, te da se fokus mora pomeriti sa pitanja medijske reprezentacije i načelne zastupljenosti na pitanja od realne i egzistencijalne važnosti, krova nad glavom i dostojanstvenog rada. Potrebna nam je solidarnost radnika i radnica, kao i solidarnost sa radnicima i radnicama. Potrebna nam je promena koja će doći iz naroda, a ne ustupci vladajuće klase.

Zalažemo se za LGB organizovanje koje će biti feminističko, a ne mizogino, odnosno koje prepoznaje način na koji je homofobija neodvojiva od strukturne mizoginije i društveno nametnutih rodnih uloga. Zato smatramo da naša borba mora biti solidarna sa ženskim oslobođenjem i njegovim zahtevima poput ukidanja prostitucije, surogat materinstva i industrije pornografije. Uvažavajući činjenicu da je opresija žena zasnovana na polu, deo smo borbe protiv novih oblika napada na ženska prava, koji žene svode na proizvoljne identitete i, posledično, homoseksualnost redefinišu u “isto-rodnu” privlačnost.

Zalažemo se za LGB organizovanje koje u svoj centar postavlja pravo na istopolnu privlačnost, na bezbedan i dostojanstven život, a ne seks i seksualne prakse. Normalizaciji fetiša nema mesta u borbi za oslobođenje seksualnih manjina.

Zalažemo se za LGB organizovanje zasnovano na našem manjinskom statusu, koje ne traži brojnost u koalicijama sa heteroseksualcima koji se skraćenici priključuju putem identiteta neutemeljenih u realnosti. Takođe, prepoznajemo kvir (queer), kao pojam koji se u teoriji i politici koristi za opravdavanje ovakvih trulih koalicija i svođenje našeg manjinskog statusa na fiktivni identitet i kao takav ga u celini odbacujemo, sa uverenjem da za njega nema mesta u borbi za oslobođenje seksualnih manjina.

Zalažemo se za LGB organizovanje koje prepoznaje kako stare, tako i nove oblike terapije konverzije (“lečenja” homoseksualnosti) i protiv njih se beskompromisno bori. Društveni pritisak na odnose sa osobama suprotnog pola, kao i hormonske i hirurške intervencije u cilju “ispravljanja” tela, samo su noviji i perfidniji oblik stare terapije konverzije.

Zalažemo se za LGB organizovanje zasnovano na principu slobode govora, koje će se za svoje ciljeve boriti zadobijajući demokratsku podršku radničke većine, a ne milost vladajuće klase. Ne oslanjamo se na navodnu zabranu homofobije u javnom diskursu kao sredstvo za njeno iskorenjivanje. 

Pridruži nam se!

Read our manifesto in English