LGB krov

Ako ti treba pomoć, pozovi telefon LGB Krova:  0613027005 

ili nam se javi na društvenim mrežama!

Svaki razgovor je poverljiv! 

LGB Krov je program Lezbejske i gej solidarne mreže koji ima za cilj da pomaže mladim lezbejkama, gejevima i biseksualcima/kama kojima usled homofobije preti beskućništvo i koji su ostali bez podrške porodice.


LGB Krov je na prvom mestu siguran prostor koji smo obezbedili u Beogradu i koji nam služi za hitno i srednjoročno zbrinjavanje štićenika LGB Krova. Međutim, LGB Krov nije samo to. On obuhvata i program u kojem učestvuju članovi LGSM-a i koji obuhvata traženje posla, savladavanje svih birokratskih i tehničkih prepreka, kao i svaku drugu vrstu društvene podrške.


LGB Krov se finansira isključivo iz donacija naše mreže, kao i ljudi koji nam finansijski pomažu. Svi koji učestvuju u redovnom finansiranju LGB Krova dobijaće izveštaj o utrošenim sredstvima.

Ukoliko želiš da se uključiš, možeš da se:

  • uplatiš jednokratnu pomoć – javi nam se na mejl ili preko društvenih mreža!
  • uključiš u mrežu volontera i volonterki koji neposredno pomažu u održanju LGB Krova!

Zašto LGB krov?

Strah od gubitka posla, gubitka krova nad glavom kao i strah od nasilja na ulici primarni su problemi svih ljudi koji žive od prodavanja svog rada. Međutim, ovi problemi su za lezbejke, gejeve, biseksualke i biseksualce usled homofobije izraženo pojačana pretnja. Posebno je bojazan od gubljenja krova nad glavom najveći problem za one LGB ljude koji su i dalje izdržavani od strane roditelja i/ili još uvek žive u roditeljskom domu, gde neretko ima i nasilja. 

LGSM smatra da svaka osoba ima pravo na dom i krov nad glavom, dostojanstven i bezbedan život. Prepoznajući opasnost i strah od beskućništva kao temeljan problem LBG zajednice, želimo da radimo na njihovom otklanjanju. Smatramo da se ovaj problem ne može otkloniti samo kroz organizovanje oko diskursa o ljudskim pravima i pobeda na simboličkom nivou, već da je potrebno direktno adresirati socio-ekonomska pitanja od egzistencijalnog značaja. Naš dugoročni cilj je otklanjanje straha od beskućništva među gejevima i lezbejkama, što podrazumeva osnivanje solidarnog fonda, a u perspektivi i osnivanje sigurnog prostora za LGB osobe. 

//

LGB Krov (LGB Roof) is a programme of Lezbejska i gej solidarna mreža (Lesbian and Gay Solidarity Network) aimed at helping lesbian, gay and bisexual youth threatened by homelessness and without family support due to homophobia.

LGB Krov is primarily a safe space which we’ve established in Belgrade for emergency and medium-term accommodation of those in the programme. However, the programme itself, run by members of LGSM, includes assistance in seeking employment, overcoming technical and bureaucratic obstacles and various other forms of support.

LGB Krov is funded exclusively from the donations of our network, as well as donors willing to pledge their financial support. Everyone who participates in the regular funding of LGB Krov receives a perodic report on the allocation of our resources.

If you want to get involved, you can:

  • Set up a monthly donation via our Patreon page!
  • Make a one-time contribution – contact us over email or on our social media!

Why LGB Krov?

Fears of job loss, homelessness as well as street violence are the primary fears of people who live by selling their labour. However, these problems are highly exacerbated by homophobia that lesbians, gay men and bisexuals face. The fear of homelessness is an especially acute problem for LGB people who are still dependent on their parents or live with their families, where they often endure abuse.

LGSM maintains that every person has a right to to a home, safety and dignity. Recognising the danger and fear of homelessness as a fundamental problem of the LGB community, we want to work on eliminating it. We argue that this problem cannot be tackled only through organising on the symbolic level and on the basis of human rights discourse, but requires a direct engagement with existential socio-economic questions. Our long-term goal is the elimination of the fear of homelessness among LGB people, which requires maintaining a solidarity fund as well as a permanent safe space for LGB people.