Categories
Uncategorized

LGSM komentari na Predlog nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost (2021-2030)

Lezbejska i gej solidarna mreža dostavila je Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog komentare i sugestije u vezi sa Polaznim osnovama za izradu Predloga nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine sa Predlogom akcionog plana za primenu navedene strategije (2021-2023)

Najozbiljnija zamerka Predlogu nacionalne strategije data je za upotrebu sintagme „rodni identitet” na 4 mesta u Strategiji (str. 44, 105, i na dva mesta na str. 130) koja, budući nedefinisana, unosi konfuziju u tekst. Iako postoji u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, ova kategorija nije definisana samim Zakonom, čak ni u poglavlju Pojmovi, stoga je ukazano na to da ovu sintagmu treba sasvim izbaciti iz Strategije. 

U najgorem slučaju, po formulaciji iz odeljka 2.3 kojim se reguliše finansiranje specijalizovanih usluga za podršku ženama, primena kategorije „rodnog identiteta”, ukoliko nije jasno definisana kao nešto što se odnosi na osobe ženskog pola koje neguju drugačiji „rodni identitet”, mesto je koje može biti zloupotrebljeno. Ovo znači da će usluge namenjene ženama žrtvama nasilja moći da primaju i pružaju muškarci čiji je „rodni identitet” ženski, odnosno osobe muškog pola koji se identifikuju kao žene. Ovim je bezbednost žena u tim prostorima i uslugama direktno ugrožena, kao i sam kvalitet specijalizovanih usluga. Dat je predlog da se pojam rodnog identiteta uopšte izbaci iz Predloga nacionalne strategije.

Drugo važno pitanje na koje je ukazano jeste formulacija „žene drugačije seksualne orijentacije” koje se pominje na dva mesta na stranici 130. Nejasno je u odnosu na šta je seksualna orijentacija drugačija, kao i to koja je seksualna orijentacija u pitanju. Dat je predlog da se formulacija „žene drugačije seksualne orijentacije” zameni formulacijom „žene istopolne seksualne orijentacije” ili „homoseksualne i biseksualne žene”

Formulacija „žene drugačije seksualne orijentacije” ostavlja prostora za različita tumačenja, kao i mogućnost da takvih seksualnih orijentacija (drugačijih od heteroseksualne) ima bezbroj. U ovoj formulaciji prepoznajemo mogućnost da se bilo šta kasnije podvede pod „drugačiju seksualnu orijentaciju” i upozoravamo na opasnost upotrebe nepreciznih termina.

LGSM poziva organizacije, kao i pojedince, da Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dostave komentare i sugestije do 30. avgusta 2021. godine. Komentare i sugestije Lezbejske i gej solidarne mreže, u kojima je ukazano na nužne izmene i dopune Strategije, možete videti i preuzeti iz priloga:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s